***.25 -09 -2017 ന് ചാവക്കാട് ,ഗുരുവായൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി യിലെയും കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെയും പ്രധാനാധ്യാപകർക്ക് ചാവക്കാട് ഗവ ഹൈസ്കൂളിലുള്ള അസാപ് പരിശീലനകേന്ദ്രത്തിൽ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കും .മറ്റുള്ളവർ 26 -09 -2017 ന് പങ്കെടുക്കണം . 27 ന് BRC യിൽ HM കോൺഫറൻസ്TIME 10 AM TO 4 PM ...അന്ന് ശാസ്ത്രമേളയുടെ റോളിങ്ങ് ട്രോഫി കൊണ്ടുവരണം ......ചാവക്കാട് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള 2017 : GHSS കടിക്കാടിൽ വെച്ച് .ഓൺലൈൻ രെജിസ്‌ട്രേഷൻ -28 -09 -2017- 5 മണിവരെ ..സ്കൂൾ റെജിസ്ട്രേഷൻ 03 -10 -2017 ന് GUP ഗുരുവായൂരിൽ..... എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും സ്കൂൾ റെജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ധ്യാപക വിഹിതം 300 രൂപയും , 9 ,10 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് 30 രൂപയും ഹയർ സെക്കണ്ടറി / VHSE വിഭാഗത്തിന് 40 രൂപയും അടക്കേണ്ടതാണ് .04 -10 -2017 ന് പ്രവർത്തിപരിചയ മേള എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ...5 നു ശാസ്ത്രവും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും ഐടി യും, 6 ന് ഗണിത ശാസ്ത്രവും ഐടി യും കൂടാതെ ശാസ്ത്രവിഭഗത്തിൽ ശാസ്ത്രനാടകവും ,ക്വിസ് ഉം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസംഗവും ക്വിസ്ഉം 6 -10 -17 ന് നടക്കുന്നതായിരിക്കും .....ഉദ്‌ഘാടനം 5 ന് സമാപനം 6 ന് *****
*** 25 -09 -2017 ന് ചാവക്കാട് ,ഗുരുവായൂർ മുൻസിപ്പാലിറ്റി യിലെയും കടപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെയും പ്രധാനാധ്യാപകർക്ക് ചാവക്കാട് ഗവ ഹൈസ്കൂളിലുള്ള അസാപ് പരിശീലനകേന്ദ്രത്തിൽ പരിശീലനം ഉണ്ടായിരിക്കും .മറ്റുള്ളവർ 26 -09 -2017 ന് പങ്കെടുക്കണം . 27 ന് BRC യിൽ HM കോൺഫറൻസ്TIME 10 AM TO 4 PM ...അന്ന് ശാസ്ത്രമേളയുടെ റോളിങ്ങ് ട്രോഫി കൊണ്ടുവരണം ****

Thursday, 21 September 2017

ചാവക്കാട് ഉപജില്ലാ ശാസ്ത്രമേള 2017 : GHSS കടിക്കാടിൽ വെച്ച് .ഓൺലൈൻ രെജിസ്‌ട്രേഷൻ -28 -09 -2017- 5 മണിവരെ ..സ്കൂൾ റെജിസ്ട്രേഷൻ 03 -10 -2017 ന് GUP ഗുരുവായൂരിൽ..... എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും സ്കൂൾ റെജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ധ്യാപക വിഹിതം 300  രൂപയും , 9 ,10 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് 30 രൂപയും ഹയർ സെക്കണ്ടറി / VHSE  വിഭാഗത്തിന് 40  രൂപയും അടക്കേണ്ടതാണ് .04 -10 -2017 ന് പ്രവർത്തിപരിചയ മേള എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ...5 നു ശാസ്ത്രവും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും ഐടി യും, 6 ന് ഗണിത ശാസ്ത്രവും ഐടി യും കൂടാതെ ശാസ്ത്രവിഭഗത്തിൽ ശാസ്ത്രനാടകവും ,ക്വിസ് ഉം  സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രസംഗവും ക്വിസ്ഉം 6 -10 -17 ന് നടക്കുന്നതായിരിക്കും  .....ഉദ്‌ഘാടനം 5 ന് സമാപനം 6 ന് ...

Saturday, 16 September 2017

ചാവക്കാട് ഉപജില്ലാ  സ്പോർട്സ് and ഗെയിംസ് 18 -09 -2017 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു .വിശദ വിവരങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്സിൽ .ലാസ്‌റ് എൻട്രി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക . username and password സ്കൂൾ കോഡ് തന്നെയാണ്

ശാസ്ത്രമേള ഒക്ടോബർ 5 .6 തിയ്യതികളിൽ GHSS കടിക്കാടിൽ ഓൺലൈൻ എൻട്രി .last date : 28 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് .

സ്കൂൾ കലോത്സവം ഒക്ടോബർ 27 .28 ,30, 31  തിയ്യതികളിൽ IVHSS  ഒരുമനയൂരിൽ ഓൺലൈൻ എൻട്രി .last date : 15 -10  -2017 ന് 5 മണിക്ക്.

ഓൺലൈൻ എൻട്രി ലിങ്കുകൾ ബ്ലോഗിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തു ലഭ്യമാണ് 

Friday, 2 June 2017

2017 JUNE 5 BY 11 AM-ALL ARE INVITED AT GLPS IRINGAPURAM

Tuesday, 24 January 2017


circular relating primary HMs and teachers
LSS/USS Exam Registration started through our blog or keralapareekhsbhavan Home page. user name S'school code'
Password:
S'school code'. eg/-user code: S24220.passwd S24220.Change password minimum 6 character alpha numerical.last date 31-1-17.
Landless means whether BPL 

Friday, 11 November 2016

SS MELA-HOLY FAMILY CGHSS THRISSUR:-
15-11-2016 -->LP COLLECTION,MODEL CHART,HS,HSS,UP-LOCAL HISTORY,ATLAS ELOCUTION-->16-11-2016--->UP,HS,HSS,SM,WM TEACHING AID,  17-11-2016--->QUIZ LP 10 AM, UP 11 AM,HS 12 NOON,HSS 2 PM---> IT MELA:-QUIZ,WEBPAGE,PAINTING ON 15-11-2016(UP,HS,HSS)AT GMBHSS THRISSUR ,ALL OTHER ITEMS ARE ON 16--11-2016

Saturday, 8 October 2016

SASTHRAMELA- OCTOBER -31, NOV- 1 AT IDC ORUMANAYUR........

SISUDINAM - VEDI SH VYLATHUR (VADAKEKKAD PANCHAYATH)------
SANGADAKA SAMITHY MEETING ON NOVEMBER 7 by 2 PM AT SH
VYLATHUR------


SPORTS - NOVEMBER 17,18,19 AT SREEKRISHNA GURUVAYUR-----


KALOLSAVAM - NOVEMBER 29,30. & DECEMBER 1,2 AT LFCGHSS MAMMIYUR-----                                                                          Assistant Educational Officer

                                                                                     Chavakkad

Featured Posts

GPF Credit card

SCHOOLS

SOCIETY SECRETARY MOB NOs

School Details-Taluk(For checking)

Basic Fecililties In schools

IT CO-Ordinators List

STAFF DETAILS

School Contact Numbers

Followers

Not Listed

Not Listed

Importnat News
ട്രോഫി : ഉപജില്ലാ കലോത്സവം റോളിങ്ങ് ട്രോഫി നേടിയിട്ടുള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ അവരുടെ ട്രോഫികൾ 22 -09 -2017 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 3 മണി വരെയുള്ള സമയത്തു് IVHSS ഒരുമനയൂരിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ് . ലോഗോ :ചവക്കാട് ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ലോഗോ ക്ഷണിക്കുന്നു . തയ്യാറാക്കിയ ലോഗോ 25 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് മുന്നെയായി ivhssomr@gmail.com , aeockd@gmail.com എന്നീ വിലാസങ്ങളിൽ ഇ-മെയിൽ അയക്കേണ്ടതാണ് .

ചാവക്കാട് ഉപജില്ലാ സ്പോർട്സ് and ഗെയിംസ് 18 -09 -2017 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു .വിശദ വിവരങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ്സിൽ .ലാസ്‌റ് എൻട്രി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക . username and password സ്കൂൾ കോഡ് തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രമേള ഒക്ടോബർ 5 .6 തിയ്യതികളിൽ GHSS കടിക്കാടിൽ ഓൺലൈൻ എൻട്രി .last date : 28 -09 -2017 ന് 5 മണിക്ക് . സ്കൂൾ കലോത്സവം ഒക്ടോബർ 27 .28 ,30, 31 തിയ്യതികളിൽ IVHSS ഒരുമനയൂരിൽ ഓൺലൈൻ എൻട്രി .last date : 15 -10 -2017 ന് 5 മണിക്ക് . ഓൺലൈൻ എൻട്രി ലിങ്കുകൾ ബ്ലോഗിന്റെ ഇടതുഭാഗത്തു ലഭ്യമാണ്ബ്ലോഗിലെ ഇ‍ടതു ഭാഗത്തുള്ള NOON MEAL-School Monitoringഎന്ന ലിങ്കില്‍ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളും ഉച്ചക്ക് 1 മണിയോടുകൂടി നൂൺമീൽ ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്തിയിരിക്കണം .കൃത്യം 2 മണിക്ക് ഡാറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാത്തവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഡി.പി.ഐ ക്ക് കൈമാറുന്നതാണ് .അവർക്കു അന്നേ ദിവസം കണ്ടിജൻസിക്ക് അർഹതയില്ല .ഡൗൺലോഡ്സിലുള്ള സർക്കുലർ നോക്കുക
ടെക്സ്റ്റ്ബുക്കുകള്‍ ലഭിക്കുന്ന മുറക്ക് അന്നു തന്നെ ഓണ്‍ലൈനില്‍ എന്റര്‍ ചെയ്യണം.


LATEST DOWNLOADS

Maths Quiz postponed to 28.09.2017


Very Urgent - FIFA world cup - one million goal - report submitted before 3.00 PM, today


Thrissur Revenew District Games Competition - Revised Venues and Convenors List RDSGA - Page 1, Page 2, Page 3


ONE MILLION GOAL CAMPAIGN - FIFA UNDER 17 WORLD CUP 2017 - Page 1, Page 2


SPORTS MEET 2017-18 - ORDER OF EVENTS - Page 1, Page 2, Page 3, Page 4


ചാവക്കാട് സബ്ജില്ല കായികമേള - അറിയിപ്പ്


SPORTS & GAMES NEW SCHEDULE-VERY URGENT


സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ മനോഭാവം വളർത്തുന്ന പരിശീലന പരിപാടി - Page 1


Mahathma Gandhi Swadesi Quiz Competition - Page 1


2017-18 വർഷം സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിലേക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും ലൈബ്രറികളുടെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നിർദ്ദേശം - Page 1, Page 2


Kerala School Sasthrolsavam 2017-18 (Subjects) - Page 1School Kalolsavam - Alligations against Judges - Page 1


Hindi Varakhosham & Hindi Kalolsavam - Page 1Your Uploads

No of Visitors

Your IP Address is

No of Online users

LET US LIVE CHAT